schengen area
Visa

How to apply for a Schengen visa in Myanmar

ရှန်ဂန်ဗီဇာ လျှောက်ရန်အတွက် ယေဘုယျစည်းမျဉ်းများ မိမိကိုင်ဆောင်သော နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အမျိုးအစား ( ရိုးရိုးနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၊ သံတမန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ၊ အထူးနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ) ပေါ်မူတည်ပြီး ဗီဇာစည်းမျဉ်းများ ကွဲပြားသွားပါသည်။ ရှန်ဂန်နိုင်ငံများတွင် မိမိနေထိုင်လိုသော ကာလအပိုင်းအခြားပေါ်မူတည်ပြီး မိမိကိုင်ဆောင်သော နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မှာ လုံလောက်သော သက်တမ်း ရှိရပါမည်။ ၁) ဗီဇာအမျိုးအစားများ ဗီဇာအမျိုးအစားမှာ မိမိခရီးစဉ်၏ ရည်ရွယ်ချက် နှင့် သွားလိုသည့်ကာလပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားသွားပါသည်။ ရက်ပေါင်း ၉၀ အောက် […]